Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Ustawa określa zas...
art. 2    1. Usługę pocztową...
art. 3    Użyte w ustawie ok...
art. 4    Do świadczenia usł...
art. 5    Zadania z zakresu ...
Rozdział 2 Uprawnienia do ...
art. 6    1. Wykonywanie dzi...
art. 7    Wydanie, odmowa wy...
art. 8    Organem właściwym ...
art. 9    1. Zezwolenie wyd...
art. 10    1. Zezwolenie wyda...
art. 11    Zezwolenia wydaje ...
art. 12    W zezwoleniu okreś...
art. 13    1. Prezes UKE cofa...
art. 14    W przypadku cofnię...
art. 14a    Działalność poczto...
art. 15    1. Wpisu do rejes...
art. 16    (uchylony).
art. 17    1. Operator jest ...
art. 17a    Prezes UKE wykreśl...
art. 18    Do rozszerzenia za...
art. 19    Uprawnienia z tytu...
art. 20    1. Prezes UKE prow...
art. 20a    Do kontroli działa...
Rozdział 3 Świadczenie usł...
art. 21    1. Świadczenie usł...
art. 22    1. Operator odmawi...
art. 23    1. Nadawca może pr...
art. 24    1. Operator, z zas...
art. 25    1. W przypadku uza...
art. 26    1. Przesyłkę lub k...
art. 27    1. Przesyłkę, któr...
art. 28    Zakazane jest nada...
art. 29    Kwotę przekazu poc...
art. 30    1. Operator ustala...
art. 31    1. Operatorzy mogą...
art. 32    1. Poczcie Polskie...
art. 33    1. Operator otrzym...
art. 33a    1. Udzielenie dot...
art. 34    1. Jednostki zalic...
art. 35    1. Właściciel, uży...
art. 36    W przypadku sporów...
art. 37    1. Właściciel lub ...
art. 38    1. Operatorowi prz...
art. 39    1. Tajemnica poczt...
art. 40    Informacje lub dan...
art. 41    1. Operatorzy są o...
art. 42    1. Operator jest o...
art. 43    1. W przypadku wpr...
następne >>
1 2 3


© 2001 - 2003 openlaw.pl