Dział I Przepisy ogólne
art. 1    Ustawa określa zas...
art. 2    Użyte w ustawie ok...
art. 3    1. Na terytorium R...
art. 4    Do postępowań w sp...
art. 5    Organ może odstąpi...
art. 6    Jeżeli terytorialn...
art. 7    1. Decyzje lub pos...
art. 8    W postępowaniach i...
art. 9    Dane cudzoziemca, ...
art. 10    W przypadku gdy w ...
art. 11    1. Tłumaczenie na ...
Dział II Status uchodźcy i...
art. 12    (uchylony).
art. 13    1. Cudzoziemcowi n...
art. 14    1. Przy ocenie pow...
art. 15    Cudzoziemcowi, któ...
art. 16    1. Podmiotami dopu...
art. 17    1. Cudzoziemiec mo...
art. 18    1. Jeżeli na częśc...
art. 19    1. Cudzoziemcowi o...
art. 20    1. Cudzoziemcowi o...
art. 21    1. Cudzoziemca poz...
art. 22    1. Cudzoziemca poz...
Rozdział 2 Postępowanie w ...
art. 23    1. Postępowanie w ...
art. 24    1. Wnioskodawca sk...
art. 25    1. Wnioskodawca mo...
art. 26    1. W postępowaniu ...
art. 27    Wniosek o nadanie ...
art. 28    1. Wniosek składa ...
art. 29    1. Organ przyjmują...
art. 30    1. Cudzoziemiec, k...
art. 31    1. Organ przyjmują...
art. 32    1. Szef Urzędu poz...
art. 33    1. Wszczęcie postę...
art. 34    1. Wniosek złożony...
art. 35    1. Wydanie decyzji...
art. 36    1. Jeżeli po upływ...
art. 37    1. Wnioskodawca je...
art. 38    1. Po zakończeniu ...
art. 39    1. Wnioskodawcy i ...
Rozdział 2 Zatrzymanie cud...
art. 40    1. Jeżeli organ pr...
art. 41    1. Jeżeli w toku p...
art. 42    1. W przypadku gdy...
art. 43    1. Organ prowadzą...
art. 44    Jeżeli wnioskodawc...
art. 45    1. Jeżeli organ pr...
art. 46    1. W decyzji o nad...
następne >>
1 2 3 4 5


© 2001 - 2003 openlaw.pl