art. 1    1. Ustawa określa ...
art. 2    (uchylony).
art. 3    (uchylony).
art. 4    (uchylony).
art. 5    (uchylony).
art. 6    (uchylony).
art. 7    (uchylony).
art. 8    (uchylony).
art. 9    (uchylony).
art. 10    (uchylony).
art. 11    (uchylony).
Rozdział 2a Postępowanie p...
art. 11a    1. Wojewoda w odni...
art. 11b    1. Właściwy zarząd...
art. 11c    Do postępowania w ...
art. 11d    1. Wniosek o wydan...
art. 11e    Nie można uzależni...
art. 11f    1. Decyzja o zezwo...
art. 11g    1. Od decyzji o ze...
art. 11h    1. W przypadku gdy...
art. 11i    1. W sprawach doty...
art. 11j    Do nieruchomości s...
art. 12    1. Decyzją o zezwo...
art. 13    1. (uchylony). 2....
art. 15    (uchylony).
art. 16    1. (uchylony) 2. ...
art. 18    1. Wysokość odszko...
art. 18a    Stronie odwołujące...
art. 19    1. Decyzja o zezwo...
art. 20    1. Generalna Dyrek...
art. 20a    1. W przypadku gd...
art. 20b    1. Lasy Państwowe,...
art. 21    1. Do gruntów roln...
art. 22    1. Koszty nabycia ...
art. 24    (uchylony).
art. 25    (uchylony).
art. 26    (uchylony).
art. 27    (uchylony).
art. 28    (uchylony).
art. 30    (uchylony).
art. 31    1. Nie stwierdza s...
art. 32    1. Do oddawania do...
art. 32a    Odstąpienie od zat...
art. 33    (uchylony).
art. 34    W ustawie z dnia 2...
art. 35    W ustawie z dnia 2...
art. 36    W ustawie z dnia 1...
art. 37    W ustawie z dnia 2...
art. 38    W ustawie z dnia 2...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl