Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Ustawa określa zak...
art. 2    Ustawę stosuje się...
art. 3    1. Ustalenie szcze...
art. 4    1. Ministra kieruj...
art. 4a    1. Minister kieruj...
Rozdział 2 Klasyfikacja dz...
art. 5    Ustala się następu...
art. 6    1. Dział administr...
art. 7    Dział budżet obejm...
art. 8    1. Dział finanse p...
art. 9    1. Dział gospodark...
art. 9a    1. Dział budownict...
art. 10    1. Dział gospodark...
art. 11    1. Dział gospodark...
art. 12    1. Dział instytucj...
art. 12a    Dział informatyzac...
art. 13    Zakres zadań i kom...
art. 14    1. Dział kultura i...
art. 15    Art. 15. Dział ku...
art. 16    1. Dział łączność ...
art. 17    (skreślony).
art. 18    Dział nauka obejmu...
art. 19    1. Dział obrona na...
art. 20    1. Dział oświata i...
art. 21    1. Dział praca obe...
art. 22    1. Dział rolnictwo...
art. 23    1. Dział rozwój ws...
art. 23a    Dział rozwój regio...
art. 23b    1. Dział rynki rol...
art. 23c    1. Dział rybołówst...
art. 24    1. Dział sprawiedl...
art. 25    1. Dział Skarb Pań...
art. 26    1. Dział szkolnict...
art. 27    1. Dział transport...
art. 27a    Dział turystyka ob...
art. 28    1. Dział środowisk...
art. 28a    Dział rodzina obej...
art. 29    1. Dział sprawy we...
art. 30    Dział wyznania rel...
art. 31    1. Dział zabezpie...
art. 32    1. Dział sprawy za...
art. 33    1. Dział zdrowie o...
art. 33a    1. Prezes Rady Min...
art. 33b    1. Prezes Rady Min...
art. 33c    W razie stwierdzen...
Rozdział 3 Zadania ministr...
art. 34    1. Minister jest o...
art. 35    (skreślony).
art. 36    Zadania i kompeten...
następne >>
1 2 3


© 2001 - 2003 openlaw.pl