CZĘŚĆ PIERWSZA PRZEPISY OG...
art. 1    1. Ustawa reguluj...
art. 2    Postępowanie uregu...
art. 3    Postępowanie uregu...
art. 4    Przepisy części pi...
Dział II Podmiotowy zakres...
art. 5    1. Przepisy us...
art. 6    Nie można ogłosić ...
art. 7    W razie śmierci pr...
art. 8    1. Można żądać ogł...
art. 9    Można żądać ogłosz...
Dział III Podstawy ogłosze...
art. 10    Upadłość ogłasza s...
art. 11    1. Dłużnika uważa ...
art. 12    1. Sąd może oddali...
art. 13    1. Sąd oddali wnio...
art. 14    1. Jeżeli zostanie...
art. 15    W razie gdy brak j...
art. 16    Sąd może zmienić s...
art. 17    1. Sąd może zmieni...
Tytuł II Postępowanie w pr...
art. 18    Sprawy o ogłoszeni...
art. 19    1. Do rozpoznania ...
Dział II Wniosek o ogłosze...
art. 20    1. Wniosek o ogłos...
art. 21    1. Dłużnik jest ob...
art. 22    1. Wniosek o ogłos...
art. 22    1. Wniosek o ogłos...
art. 23    1. Jeżeli wniosek ...
art. 24    Jeżeli wniosek o o...
art. 25    1. Wraz z wnioskie...
Dział III Przepisy o postę...
art. 26    1. Uczestnikiem po...
art. 261    1. Jeżeli dłużnik ...
art. 27    1. Sąd rozpoznaje ...
art. 28    1. Wniosek o ogło...
art. 29    Jeżeli na skutek b...
art. 30    1. Sąd może w razi...
art. 31    Sąd może dopuścić ...
art. 32    1. (uchylony) 2. ...
art. 33    1. Zażalenie przys...
art. 34    1. W przypadku zło...
art. 35    W sprawach nieureg...
Dział IV Postępowanie zabe...
art. 36    Jeżeli wniosek o o...
art. 37    W sprawach nieureg...
Rozdział 2 Zabezpieczenie ...
art. 38    1. Sąd może zabezp...
art. 39    Na wniosek dłużnik...
art. 40    1. Sąd może stosow...
następne >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


© 2001 - 2003 openlaw.pl