<< poprzednie
art. 32    1. Zaliczk...
art. 33    1. Rolnicze spółdz...
art. 34    1. Organy rentowe ...
art. 35    1. Do poboru zalic...
art. 35a    (uchylony).
art. 36    W stosunku do poda...
art. 37    1. Jeżeli podatnik...
art. 38    1. Płatnicy, o któ...
art. 39    1. W terminie do k...
art. 40    Podatnicy, o który...
art. 41    1. Osoby fizyczne ...
art. 41a    Płatnicy, o któryc...
art. 41b    Jeżeli podatnik do...
art. 42    1. Płatnicy, o któ...
art. 42a    Osoby fizyczne pro...
art. 42b    (uchylony).
art. 42c    1. W terminie do k...
art. 42d    1. W celu sporządz...
art. 42e    1. W przypadku gdy...
art. 43    1. Podatnicy, któr...
art. 44    1. Podatnicy osiąg...
art. 44a    (skreślony).
art. 44b    (skreślony).
Rozdział 8 Zeznania podatk...
art. 45    1. Podatnicy są ob...
art. 45a    Prezes Rady Minist...
art. 45b    Minister właściwy ...
art. 45c    1. Naczelnik urzęd...
Rozdział 9 Zmiany w przepi...
art. 46    (pominięty).
art. 47    (pominięty).
art. 48    (pominięty).
art. 49    (pominięty).
art. 50    (pominięty).
art. 51    (pominięty).
Rozdział 10 Przepisy przej...
art. 52    Zwalnia się od pod...
art. 52a    1. Zwalnia się od ...
art. 52b    (skreślony).
art. 52c    1. Zwalnia się z p...
art. 52d    Zwalnia się z poda...
art. 52e    Zwalnia się od pod...
art. 53    (skreślony).
art. 54    1. Z dniem 1 stycz...
art. 55    1. Zakłady pracy p...
art. 56    1. W związku z wpr...
art. 57    1. Do czasu wygaśn...
art. 58    Ustawa wchodzi w ż...
Załšcznik nr 1
Załącznik nr 2
1 2 3


© 2001 - 2003 openlaw.pl