Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    1. Kultura fizyczn...
art. 2    1. Podstawowymi ce...
art. 3    W rozumieniu ninie...
art. 4    1. Organy administ...
Rozdział 2 Struktura organ...
art. 5    1. (skreślony). 2...
art. 5a    Minister Obrony Na...
art. 6    1. Podstawową jedn...
art. 7    1. Szczególnym rod...
art. 7a    1. Przepisy art. 7...
art. 8    1. Kluby sportowe,...
art. 9    Zadania związków s...
art. 10    (uchylony)
art. 10a    (uchylony).
art. 11    (uchylony)
art. 12    1. W celu zapewnie...
art. 12a    1. Opieka medyczna...
art. 12b    Zawodnicy niepełno...
art. 12c    1. Zawodnicy, o kt...
art. 13    (uchylony)
art. 14    (uchylony)
art. 15    (uchylony)
art. 16    (uchylony)
art. 17    (uchylony)
art. 18    (uchylony)
art. 18a    1. W jednostkach s...
art. 18b    Zadania rady sport...
art. 18c    Organ, o którym mo...
art. 18d    1. Minister Obrony...
art. 18e    1. Minister właści...
Rozdział 3 Wychowanie fizy...
art. 19    1. Przedszkola, sz...
art. 20    1. W celu kształce...
Rozdział 4 Sport
art. 21    (uchylony)
art. 22    1. Zawodnicy niepo...
art. 23    1. Osoby niepełnol...
art. 23a    1. Członek kadry n...
art. 23b    1. Reprezentantom ...
art. 24    (uchylony)
art. 25    (uchylony)
art. 26    (uchylony)
art. 27    (uchylony)
art. 28    1. Zawodnikom niep...
art. 28a    (uchylony)
Rozdział 5 Sport profesjon...
art. 29    (uchylony)
art. 29a    (uchylony)
art. 29b    (uchylony)
następne >>
1 2 3


© 2001 - 2003 openlaw.pl