Art. 1    W ustawie z dnia 6...
Art. 2    W ustawie z dnia 6...
Art. 3    W ustawie z dnia 2...
Art. 4    W ustawie z dnia 2...
Art. 5    Sprawy, w których ...
Art. 6    Czynności procesow...
Art. 7    Wyłączony z mocy p...
Art. 8    Do czasu wydania p...
Art. 9    W razie wątpliwośc...
Art. 10    Ilekroć w obowiązu...
Art. 11    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl