Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    1. Ustawa reguluje...
Rozdział 1a Ustanowienie z...
art. 2    1. Do ustanowienia...
art. 3    1. Umowa zastawnic...
art. 4    1. W razie zabezpi...
art. 5    Zastawem rejestrow...
art. 6    Zastaw rejestrowy ...
art. 6a    Zastaw rejestrowy ...
Rozdział 2 Przedmiot zasta...
art. 7    1. Przedmiotem zas...
art. 8    1. Obciążenie rzec...
art. 9    1. Jeżeli rzecz ru...
art. 10    1. Jeżeli umowa za...
Rozdział 3 Prawa i obowiąz...
art. 11    1. Jeżeli umowa za...
art. 12    1. W razie ustanow...
art. 13    Zbycie przedmiotu ...
art. 14    1. W umowie zastaw...
Rozdział 4 Zbieg obciążeń...
art. 15    Ograniczone prawo ...
art. 16    Jeżeli ten sam prz...
Rozdział 5 Przeniesienie i...
art. 17    1. Przeniesienie z...
art. 18    1. Wygaśnięcie wie...
art. 18a    Zastaw rejestrowy ...
art. 19    1. W przypadku wyg...
Rozdział 6 Zaspokojenie za...
art. 20    Wierzytelność zabe...
art. 21    Zaspokojenie zasta...
art. 21a    Od chwili zajęcia ...
art. 22    1. Umowa zastawnic...
art. 23    1. Jeżeli umowa za...
art. 24    1. Umowa zastawnic...
art. 25    1. Bezpośrednio pr...
art. 26    Zastawnik może żąd...
art. 27    1. Jeżeli zastaw r...
art. 28    (uchylony).
Rozdział 7 (uchylony).
art. 29    Do zabezpieczenia ...
art. 30    (uchylony).
art. 31    (uchylony).
art. 32    (uchylony).
art. 33    (uchylony).
art. 34    (uchylony).
art. 35    (uchylony).
Rozdział 8 Rejestr zastawó...
art. 36    1. Rejestr zastawó...
art. 37    1. Rejestr zastawó...
art. 38    1. Z zastrzeżeniem...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl