Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Ustawa określa: 1...
art. 2    Użyte w ustawie ok...
art. 3    1. Za wypadek przy...
art. 4    Za chorobę zawodow...
art. 5    1. Ustalenia okoli...
Rozdział 2 Rodzaje świadcz...
art. 6    1. Z tytułu wypadk...
art. 7    Przy ustalaniu pra...
art. 8    1. Zasiłek chorobo...
art. 9    1. Zasiłek chorobo...
art. 10    Prawo do zasiłków ...
art. 11    1. Ubezpieczonemu,...
art. 12    1. Jednorazowe ods...
art. 13    1. Członkom rodzin...
art. 14    1. Jeżeli do jedno...
art. 15    1. Przyznanie lub ...
art. 16    1. Stały lub długo...
art. 17    1. Przy ustalaniu ...
art. 18    1. Renta z tytułu ...
art. 19    1. Jeżeli do renty...
art. 20    1. Renty z ubezpie...
art. 21    1. Świadczenia z u...
art. 22    1. Zakład odmawia ...
art. 23    1. Ze środków fund...
art. 23a    (uchylony).
Rozdział 3 Zbieg prawa do ...
art. 24    W razie zbiegu upr...
art. 25    1. W razie zbiegu ...
art. 26    1. Osobie uprawnio...
Rozdział 4 Zasady różnicow...
art. 27    Stopę procentową s...
art. 28    1. Stopa procentow...
art. 29    1. Płatnik składek...
art. 30    1. Stopę procentow...
art. 31    1. Wysokość wskaźn...
art. 32    1. O wysokości sto...
art. 33    1. Stopa procentow...
art. 34    1. Jeżeli płatnik ...
art. 35    Jeżeli w czasie ko...
art. 36    1. Inspektor pracy...
Rozdział 5 Zasady finansow...
art. 37    1. W ustawie budże...
Rozdział 6 Zmiany w przepi...
art. 38    W ustawie z dnia 2...
art. 39    W ustawie z dnia 2...
art. 40    W ustawie z dnia 2...
art. 41    W ustawie z dnia 1...
art. 42    W ustawie z dnia 9...
art. 43    W ustawie z dnia 1...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl