Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    1. Ustawa określa:...
art. 2    Przepisów ustawy n...
art. 3    Użyte w ustawie ok...
Rozdział 2 Obrót produktam...
art. 4    1. W obrocie i sto...
art. 5    1. Pozwolenie wyd...
art. 6    1. Produkty biobój...
Rozdział 3 Wprowadzanie do...
art. 7    1. Wnioski o wyda...
art. 8    1. Wniosek o wydan...
art. 8a    1. Minister właści...
art. 8b    1. Dane i dokumen...
art. 8c    Karty charakteryst...
art. 8d    1. Badania właści...
art. 9    1. Prezes Urzędu w...
art. 10    1. Pozwolenie wyda...
art. 11    1. Pozwolenie oraz...
art. 12    Pozwolenie albo wp...
art. 13    1. Podmiot odpowi...
art. 14    1. W przypadku wy...
art. 15    1. Pozwolenie, poz...
art. 16    Pozwolenie dotyczą...
art. 17    1. Wnioskodawca, p...
art. 18    Prezes Urzędu na s...
art. 19    1. Pozwolenie, poz...
art. 19a    1. Zmiana danych o...
art. 19b    1. W przypadku zmi...
art. 20    1. Prezes Urzędu ...
art. 21    Badania, o których...
art. 22    1. Produkt biobójc...
art. 23    1. Rejestr Produkt...
art. 24    1. Podmiot odpowie...
art. 24a    1. Prezes Urzędu w...
art. 24b    Prezes Urzędu raz ...
art. 25    1.Prezes Urzędu, z...
art. 26    W zakresie nieureg...
Rozdział 4 Substancje czyn...
art. 27    1. Substancja czyn...
art. 28    1. Prezes Urzędu w...
art. 29    Prezes Urzędu odma...
art. 30    Prezes Urzędu udos...
art. 31    Prezes Urzędu może...
art. 32    Podjęcie decyzji o...
art. 33    Prezes Urzędu wyst...
art. 34    1. Prezes Urzędu m...
art. 35    Jeżeli substancja ...
art. 36    1. Prezes Urzędu, ...
Rozdział 5 Korzystanie z d...
art. 37    1. Dane dotyczące ...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl