Rozdział I  Przepisy ogóln...
art. 1    1. Rzeczpospolita ...
art. 2    1. Ordery i odznac...
art. 3    1. Z wnioskiem o n...
art. 4    1. Ordery i odznac...
art. 5    Obywatel polski mo...
art. 6    1. Ordery i odznac...
art. 7    Ordery i odznaczen...
art. 8    1. Postanowienia P...
art. 9    1. Prezydent, w dr...
art. 9a    Prezydent, w drodz...
Rozdział II  Ordery
art. 10    1. Ustanowiony w r...
art. 11    1. Ustanowiony w r...
art. 12    1. Ustanowiony prz...
art. 12a    1. Order Krzyża Wo...
art. 12b    1. Order Krzyża N...
art. 13    1. Order Zasługi R...
Rozdział III  Odznaczenia...
art. 14    1. Ustanowiony prz...
art. 14a    1. Krzyż Wojskowy ...
art. 15    1. Ustanowiony prz...
art. 15a    1. Krzyż Wolności...
art. 16    1. Ustanowiony prz...
art. 17    1. Ustanowiony pr...
art. 17a    1. Nagrodą za zasł...
art. 17b    1. Nagrodą za zasł...
art. 18    1. Ustanowiony ust...
art. 18a    1. Nagrodą z...
art. 19    Ustanowiony ustawą...
art. 19a    1. Nagrodą za nie...
Rozdział IV  Kapituły Orde...
art. 20    1. Na czele Order...
art. 21    Kapituła ma prawo ...
art. 22    1. Kapituła po roz...
art. 23    1. Kapitułę Orderu...
art. 24    1. Kapitułę Orderu...
art. 25    1. Kapitułę Orderu...
art. 25a    1. Kapitułę Orderu...
art. 25b    1. Kapitułę Order...
art. 26    Członkami Kapituł ...
art. 27    Kapituła Orderu dz...
art. 28    Kancelaria Prezyde...
Rozdział V  Tryb nadawania...
art. 29    1. Organy wymienio...
art. 30    1. Organy uprawnio...
art. 31    1. Wnioski o nada...
art. 31a    Wniosek o nadanie ...
art. 32    Z wnioskiem o odzn...
art. 32a    Przed podjęciem de...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl