Preambuła
Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Ustawa reguluje: ...
art. 2    1. Zbrodniami komu...
art. 3    Zbrodniami przeciw...
art. 4    1. Zbrodnie, o któ...
art. 5    1. Organami bezpie...
art. 6    (uchylony).
art. 7    Dokumentami, w roz...
Rozdział 2 Instytut Pamięc...
art. 8    1. W celu realizac...
art. 9    1. Instytutem Pami...
art. 10    1. Prezesa Instytu...
art. 11    1. Na stanowisko P...
art. 12    Przed przystąpieni...
art. 13    1. Kadencja Prezes...
art. 14    Prezes Instytutu P...
art. 15    1. W Instytucie Pa...
art. 16    1. Prezes Instytut...
art. 17    1. W celu wykonywa...
art. 18    1. W Instytucie Pa...
art. 19    1. Prokuratorów G...
art. 20    Pracownicy Instytu...
art. 21    Prezes Instytutu P...
art. 22    1. Prezes Instytu...
art. 23    1. Prezes Instytut...
art. 24    1. Prezes Instytut...
art. 24a    1. Prezes Instytut...
Rozdział 3 Gromadzenie dok...
art. 25    1. Nie później niż...
art. 25    1. Nie później niż...
art. 25    1. Nie później niż...
art. 25    1. Nie później niż...
art. 26    1. Do archiwum Ins...
art. 27    1. Prezes Instytut...
art. 28    1. Każdy, kto bez ...
art. 29    W zakresie działal...
Rozdział 4 Udostępnianie d...
art. 29a    1. Prezes Instytut...
art. 30    1. Każdy ma prawo ...
art. 31    1. Udostępnienie ...
art. 32    1. Po rozpatrzeniu...
art. 33    1. (uchylony). 2....
art. 34    1. Wydanie kopii d...
art. 35    1. Na pisemny wnio...
art. 35a    1. Wnioski, o któr...
art. 35b    1. Każdy ma prawo ...
art. 35c    1. Każdy ma prawo ...
art. 36    1. Dokumenty zgro...
art. 37    1. Osoba, która uz...
następne >>
1 2 3


© 2001 - 2003 openlaw.pl