Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    1. Ustawa określa...
art. 2    Użyte w ustawie ok...
art. 3    (uchylony)
art. 4    (uchylony)
art. 5    (uchylony)
art. 6    Roszczenia z tytuł...
art. 7    (uchylony)
Rozdział 2 Agent rozliczen...
art. 8    (uchylony)
art. 9    Odmowa przyjęcia z...
art. 10    1. Akceptant może ...
art. 11    Akceptant oznacza ...
art. 12    Agent rozliczeniow...
art. 13    1. Agenci rozlicze...
Rozdział 3 Karty płatnicze...
art. 14    1. Przez umowę o k...
art. 15    1. (uchylony) 2. ...
art. 16    (uchylony)
art. 17    Wydawca jest właśc...
art. 18    Posiadacz może ods...
art. 19    (uchylony)
art. 20    1. Karta płatnicza...
art. 21    (uchylony)
art. 22    (uchylony)
art. 23    Wydawca informuje ...
art. 24    (uchylony)
art. 25    (uchylony)
art. 26    Posiadacz i użytko...
art. 27    (uchylony)
art. 28    (uchylony)
Rozdział 4 Usługi bankowoś...
art. 29    (uchylony)
art. 30    (uchylony)
art. 31    (uchylony)
art. 32    (uchylony)
art. 33    (uchylony)
art. 34    (uchylony)
art. 35    (uchylony)
Rozdział 5 Wydawcy pieniąd...
art. 36    1. Instytucja pie...
art. 37    (uchylony)
art. 38    1. (uchylony) 2. ...
art. 39    W zakresie nieureg...
art. 40    Wnoszony przez zał...
art. 41    Do podejmowania i ...
art. 42    Celem nadzoru nad ...
art. 43    1. W ramach nadzor...
art. 44    1. W razie niewyk...
art. 45    Instytucja pieniąd...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl