Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    1. Ustawa określa:...
art. 2    Celem ustawy jest:...
art. 3    System oceny zgodn...
art. 3a    System kontroli wy...
art. 4    W procesie oceny z...
art. 5    Ilekroć w ustawie ...
Rozdział 2 Zasady funkcjon...
art. 6    1. Wyroby wpro...
art. 7    1. Podczas dokonyw...
art. 7a    1. Oceny zgodności...
art. 8    1. Producent lub j...
art. 9    1. Minister właści...
art. 10    1. Minister właści...
art. 11    (uchylony).
art. 12    Domniemywa się, że...
art. 13    1. Domniemywa się,...
art. 13a    1. Producent lub j...
art. 14    Notyfikowane jedno...
Rozdział 3 Akredytacja, au...
art. 15    1. Akredytacja je...
art. 16    1. Dokumentem potw...
art. 17    1. W przypadku od...
art. 18    1. Po rozpatrzeniu...
art. 19    1. Jednostki cert...
art. 20    1. Autoryzacji dok...
art. 21    1. Ministrowie i k...
art. 22    Minister oraz kier...
art. 23    Notyfikowane jedno...
art. 24    1. Minister oraz k...
Rozdział 4 Centrum Akredyt...
art. 25    1. Centrum Akredyt...
art. 26    1. Do zakresu dzi...
art. 27    1. Centrum Akredyt...
art. 28    Minister właściwy ...
art. 29    1. Centrum Akredyt...
art. 30    1. Podstawą gospo...
art. 31    Centrum Akredytacj...
art. 32    Sprawozdanie finan...
art. 33    1. Centrum Akredyt...
art. 34    Zatwierdzony zysk ...
art. 35    1. Przy Centrum Ak...
art. 36    1. Przy Centrum A...
Rozdział 5 Opłaty
art. 37    1. Za czynności zw...
Rozdział 6 System kontroli...
art. 38    1. System kontrol...
art. 39    1. Prezes UOKiK je...
art. 39a    1. Prezes UOKiK pr...
art. 39b    1. Prezes UOKiK gr...
następne >>
1 2 3


© 2001 - 2003 openlaw.pl