art. 1    1. Tworzy się Pols...
art. 2    Agencja podlega mi...
art. 3    1. Ilekroć w ustaw...
art. 4    1. Agencja realizu...
art. 4a    1. W zakresie wspi...
art. 5    Podmioty sektora f...
art. 6    1. Agencja realizu...
art. 6a    1. O rejestrację ...
art. 6b    1. W zakresie real...
art. 6c    1. Podmiot, który ...
art. 6d    1. Agencja może ...
art. 6e    1. Agencja może, w...
art. 6f    1. Dane dotyczące...
art. 7    1. Agencja działa ...
art. 8    Organami Agencji s...
art. 9    1. Prezes kieruje ...
art. 10    1. Prezesa powołu...
art. 11    (uchylony).
art. 11a    1. Nabór kandydató...
art. 11b    Informacje o kandy...
art. 11c    Termin do składani...
art. 11d    1. Po upływie term...
art. 11e    1. Sporządza się p...
art. 11f    1. Informację o wy...
art. 11g    Jeżeli stosunek pr...
art. 12    1. Do zadań Rady n...
art. 13    1. Rada liczy od 4...
art. 14    1. Agencja działa...
art. 15    1. Agencja prowa...
art. 15a    1. Prezes Agencji...
art. 15b    1. Wniosek, o któr...
art. 15c    1. Umorzenie nale...
art. 16    1. Agencja tworzy:...
art. 17    1. Polska Fundacja...
art. 18    1. Prezes, powołan...
art. 19    W ustawie z dnia 4...
art. 20    W ustawie z dnia 1...
art. 21    1. Na pierwszą kad...
art. 22    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl