Dział I Przepisy wstępne ...
art. 1    Prawo o postępowan...
art. 2    Do rozpoznawania s...
art. 3    § 1. Sądy administ...
art. 4    Sądy administracyj...
art. 5    Sądy administracyj...
art. 6    Sąd administracyjn...
art. 7    Sąd administracyjn...
art. 8    § 1. Prokurator or...
art. 9    Organizacja społec...
art. 10    Rozpoznanie spraw ...
art. 11    Ustalenia wydanego...
art. 12    Ilekroć w niniejsz...
art. 12a    §1. Dla każdej spr...
Rozdział 2 Właściwość woje...
art. 13    § 1. Wojewódzkie s...
art. 14    Wojewódzki sąd adm...
art. 14a    Jeżeli wojewódzki ...
Rozdział 3 Właściwość Nacz...
art. 15    § 1. Naczelny Sąd ...
Rozdział 4 Skład sądu
art. 16    § 1. Sąd administr...
art. 17    § 1. Wyznaczanie s...
Rozdział 5 Wyłączenie sędz...
art. 18    § 1. Sędzia jest w...
art. 19    Niezależnie od pr...
art. 20    § 1. Wniosek o wył...
art. 21    Sędzia powinien za...
art. 22    § 1. O wyłączeniu ...
art. 23    (uchylony).
art. 24    § 1. Przepisy nini...
Dział II Strony Rozdzi...
art. 25    § 1. Osoba fizyczn...
art. 26    § 1. Zdolność do c...
art. 27    Osoba fizyczna nie...
art. 28    § 1. Osoby prawne ...
art. 29    Przedstawiciel ust...
art. 30    Dla strony niemają...
art. 31    § 1. Jeżeli braki ...
Rozdział 2 Strony i uczest...
art. 32    W postępowaniu w s...
art. 33    § 1. Osoba, która ...
Rozdział 3 Pełnomocnicy
art. 34    Strony i ich organ...
art. 35    § 1. Pełnomocnikie...
art. 36    Pełnomocnictwo moż...
art. 37    § 1. Pełnomocnik o...
art. 38    Za stronę, która n...
art. 39    Pełnomocnictwo ogó...
art. 40    Zakres, czas trwan...
następne >>
1 2 3 4 5 6 7


© 2001 - 2003 openlaw.pl