Dział I Przepisy ogólne
art. 1    1. Ustawa określa ...
art. 2    Użyte w ustawie ok...
art. 2a    Przepisy ustawy do...
Dział II Wykonywanie stałe...
art. 3    Na zasadzie wzajem...
art. 4    1. Na listę prowad...
art. 5    1. Lista składa si...
art. 6    1. Wpis na listę n...
art. 7    1. O wpisie na lis...
art. 8    Przy wykonywaniu s...
art. 9    1. Prawnik zagrani...
art. 10    1. Prawnik zagrani...
art. 11    1. Prawnik zagrani...
art. 12    (uchylony).
Rozdział 2 Wykonywanie sta...
art. 13    1. Prawnik z Unii ...
art. 14    Jeżeli ustawa nie ...
art. 15    1. Prawnik z Unii...
art. 16    1. Z chwilą wpisu ...
art. 17    1. Przy wykonywani...
Rozdział 3 Wykonywanie sta...
art. 18    Prawnik spoza Unii...
art. 19    W celu wykonywania...
art. 20    1. Przy wykonywani...
art. 20a    Prawnik spoza Unii...
Dział III Wpis na listę ad...
art. 21    W zakresie nieureg...
art. 22    1. Prawnik z Unii ...
art. 23    1. Do wniosku o wp...
art. 24    Okręgowa rada adwo...
art. 25    Test umiejętności ...
art. 26    1. Test umiejęt...
art. 27    (uchylony).
art. 28    1. Test umiejętnoś...
art. 29    1. Komisja uznaje ...
art. 30    1. Wynik testu umi...
art. 31    1. Okręgowa rada a...
art. 32    1. Rada, o której ...
art. 33    1. Uchwały okręgow...
art. 34    Prawnik z Unii Eur...
art. 34a    Przepisy ustawy do...
Dział IV Świadczenie usług...
art. 35    1. Prawnik z Unii ...
art. 36    1. Przy wykonywani...
art. 37    1. Przy wykonywani...
art. 38    1. Przy wykonywani...
art. 39    1. Prawnik z Unii ...
art. 40    1. Prawnik z Unii ...
art. 41    1. Za zawinione na...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl