<< poprzednie
art. 41    Zachowują moc upow...
art. 42    W okresie od dnia ...
art. 42a    Wydawanie dziennik...
art. 42b    Do dnia 1 maja 200...
art. 43    Traci moc ustawa z...
art. 44    Ustawa wchodzi w ż...
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl