Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    1. Tworzy się Pols...
art. 2    1. Konfederacja je...
art. 3    Nadzór nad Konfede...
art. 4    1. Do zadań Konfed...
art. 5    1. Konfederacja mo...
Rozdział 2 Organy Konfeder...
art. 6    Organami Konfedera...
art. 7    1. Prezes kieruje ...
art. 8    1. Prezes wykonuje...
art. 9    1. Do zadań Rady n...
art. 10    1. Rada składa się...
art. 11    1. Rada wybiera i ...
art. 12    1. Minister właści...
Rozdział 3 Mienie i zasady...
art. 13    1. Konfederacja pr...
art. 14    1. Roczny plan fin...
art. 15    1. Konfederacja tw...
art. 16    1. Roczne sprawozd...
art. 17    1. Konfederacja pr...
Rozdział 4 Zmiany w przepi...
art. 18    W ustawie z dnia 1...
art. 19    W ustawie z dnia 1...
art. 20    W ustawie z dnia 4...
art. 21    W ustawie z dnia 2...
art. 22    W ustawie z dnia 1...
Rozdział 5 Przepisy przejś...
art. 23    1. Prezes Rady Min...
art. 24    (uchylony).
art. 25    1. Pierwszego Prez...
art. 26    (uchylony).
art. 27    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl