art. 1    Ustawa reguluje za...
art. 2    1. Znosi się: 1) ...
art. 3    W ustawie z dnia 2...
art. 4    W ustawie z dnia 1...
art. 5    W ustawie z dnia 2...
art. 6    W ustawie z dnia 1...
art. 7    W ustawie z dnia 2...
art. 8    W ustawie z dnia 2...
art. 9    W ustawie z dnia 9...
art. 10    W ustawie z dnia 2...
art. 11    W ustawie z dnia 2...
art. 12    W ustawie z dnia 2...
art. 13    W ustawie z dnia 4...
art. 14    W ustawie z dnia 1...
art. 15    W ustawie z dnia 5...
art. 16    W ustawie z dnia 2...
art. 17    W ustawie z dnia 2...
art. 18    W ustawie z dnia 1...
art. 19    W ustawie z dnia 1...
art. 20    W ustawie z dnia 2...
art. 21    W ustawie z dnia 6...
art. 22    W ustawie z dnia 2...
art. 23    W ustawie z dnia 6...
art. 24    1. Postępowania ko...
art. 25    1. Z dniem 1 lipca...
art. 26    1. Nieruchomości p...
art. 27    1. Z dniem wejścia...
art. 28    1. Minister właści...
art. 29    (uchylony).
art. 30    1. Do czasu wydani...
art. 31    Traci moc ustawa z...
art. 32    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl