Rozdział 1 Postanowienia o...
art. 1    Tworzy się Agencję...
art. 2    Tworzy się Agencję...
art. 3    1. Szef Agencji Be...
art. 4    1. Nazwy: Agencja ...
art. 5    1. Do zadań ABW na...
art. 6    1. Do zadań AW nal...
art. 7    1. Prezes Rady Min...
art. 8    1. Szefowie Agencj...
art. 9    1. Działalność ABW...
art. 9a    (uchylony).
art. 10    Organy administrac...
Rozdział 2 Kolegium do Spr...
art. 11    Przy Radzie Minist...
art. 12    1. Do zadań Kolegi...
art. 13    1. Prezes Rady Min...
Rozdział 3 Organizacja Age...
art. 14    1. Szefów ABW i AW...
art. 15    Szefem ABW i Szefe...
art. 16    Odwołanie Szefa Ag...
art. 17    W przypadku zwolni...
art. 18    1. Szefowie Agencj...
art. 19    1. Szefowie kieruj...
art. 20    1. Prezes Rady Min...
art. 20a    W ABW i AW mogą by...
Rozdział 4 Uprawnienia fun...
art. 21    1. W granicach zad...
art. 22    W granicach zadań,...
art. 22a    1. Jeżeli informac...
art. 23    1. Funkcjonariusze...
art. 24    1. Funkcjonariusze...
art. 25    1. W razie niepodp...
art. 26    1. Jeżeli środki p...
art. 26a    1. W celu realiza...
art. 27    1. Przy wykonywan...
art. 28    1. Obowiązek uzys...
art. 29    1. W sprawach o pr...
art. 30    1. W sprawach o pr...
art. 31    Przy wykonywaniu c...
art. 32    Nie popełnia przes...
art. 33    W zakresie swojej ...
art. 34    1. W zakresie swoj...
art. 35    1. W związku z wyk...
art. 36    1. Agencje przy wy...
art. 37    1. Agencje nie...
art. 38    Szefowie Agencji, ...
art. 39    1. Szefowie Agencj...
art. 40    1. Szef ABW koordy...
art. 41    1. Organy administ...
art. 42    1. Szefowie ABW i ...
następne >>
1 2 3 4 5 6


© 2001 - 2003 openlaw.pl