<< poprzednie
art. 217    § 1. Rzeczy mogące...
art. 218    § 1. Urzędy, inst...
art. 218a    § 1. Urzędy, insty...
art. 218b    Minister Sprawiedl...
art. 219    § 1. W celu wykryc...
art. 220    § 1. Przeszukania ...
art. 221    § 1. Przeszukania ...
art. 222    § 1. Przy rozpoczę...
art. 223    Przeszukania osoby...
art. 224    § 1. Osobę, u któr...
art. 225    § 1. Jeżeli kiero...
art. 226    W kwestii wykorzys...
art. 227    Przeszukanie lub z...
art. 228    § 1. Przedmioty wy...
art. 229    Protokół zatrzyman...
art. 230    § 1. Jeżeli zatrzy...
art. 231    § 1. Jeżeli powsta...
art. 232    § 1. Przedmioty ul...
art. 232a    § 1. Przedmioty i ...
art. 233    Oddając na przecho...
art. 234    Rozporządzenia prz...
art. 235    Sąd dokonuje czynn...
art. 236    Na postanowienie d...
art. 236a    Przepisy rozdziału...
Rozdział 26 Kontrola i utr...
art. 237    § 1. Po wszczęciu ...
art. 237a    Jeżeli w wyniku ko...
art. 237b    Do postanowienia w...
art. 238    § 1. Kontrola i ut...
art. 239    Ogłoszenie postano...
art. 239    § 1. Ogłoszenie p...
art. 240    Na postanowienie d...
art. 241    Przepisy rozdziału...
art. 242    Minister Sprawiedl...
DZIAŁ VI ŚRODKI PRZYMUSU ...
art. 243    § 1. Każdy ma praw...
art. 244    § 1. Policja ma pr...
art. 245    § 1. Zatrzymanemu ...
art. 246    § 1. Zatrzymanemu ...
art. 247    § 1. Prokurator m...
art. 248    § 1. Zatrzymanego ...
Rozdział 28 Środki zapobie...
art. 249    § 1. Środki zapobi...
art. 250    § 1. Tymczasowe ar...
art. 251    § 1. W postanowien...
art. 252    § 1. Na postanowie...
art. 253    § 1. Środek zapobi...
art. 254    § 1. Oskarżony moż...
art. 255    Zawieszenie postęp...
art. 256    Nadzór nad prawidł...
następne >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


© 2001 - 2003 openlaw.pl