Wstęp
Dział I Przepisy ogólne
§ 1    Rozporządzenie ust...
§ 2    1. Przepisy rozpo...
§ 3    Ilekroć w rozporzą...
§ 4    Pomieszczenia prze...
§ 5    1. Nie uważa się z...
§ 6    Wysokość budynku, ...
§ 7    (uchylony).
§ 8    W celu określenia ...
§ 9    1. Wymagane w ro...
Dział II Zabudowa i zagosp...
§ 10    (uchylony).
§ 11    1. Budynek z pomie...
§ 12    1. Jeżeli z prz...
§ 13    1. Odległość budyn...
Rozdział 2 Dojścia i dojaz...
§ 14    1. Do działek budo...
§ 15    1. Szerokość, pro...
§ 16    1. Do wejść do bud...
§ 17    (uchylony).
Rozdział 3 Miejsca postojo...
§ 18    1. Zagospodarowują...
§ 19    1. Odległość wydzi...
§ 20    Miejsca postojowe ...
§ 21    1. Stanowiska post...
Rozdział 4 Miejsca gromadz...
§ 22    1. Na działkach bu...
§ 23    1. Odległość miejs...
§ 24    1. Na terenach nie...
§ 25    Przy budynkach wie...
Rozdział 5 Uzbrojenie tech...
§ 26    1. Działka budowla...
§ 27    Dopuszcza się wyko...
§ 28    1. Działka budowla...
§ 29    Dokonywanie zmiany...
§ 30    Usytuowanie na dzi...
Rozdział 6 Studnie
§ 31    1. Odległość studn...
§ 32    1. Obudowa studni ...
§ 33    Przy ujęciu wód po...
Rozdział 7 Zbiorniki bezod...
§ 34    Zbiorniki na niecz...
§ 35    Zbiorniki bezodpły...
§ 36    1. Odległość pokry...
§ 37    Przepływowe, szcze...
§ 38    Odległość osadnikó...
Rozdział 8 Zieleń i urządz...
§ 39    Na działkach budow...
§ 40    1. W zespole budyn...
następne >>
1 2 3 4 5 6 7 8


© 2001 - 2003 openlaw.pl