polskieustawy.com ustawy i inne teksty prawne - bezpłatna usługa openlaw.pl
ostatnia aktualizacja: 17 września 2013
wybierz sposób wyszukiwania:
aktualnie wchodzą w życie

Nasz serwis nie zawiera przepisów, które wchodziłyby w życie w okresie od 17 marca 2023 do 27 marca 2023)

jak szukać?
  • Hierarchiczny wykaz kategorii to opracowana przez nas systematyka działów i dyscyplin prawa; metoda ta jest bardzo efektywna w wypadku, gdy wiadome jest, do jakiego działu prawa dany akt normatywny należy; trzeba jednak pamiętać, iż przyjęta przez nas hierarchia oparta jest o nasze poglądy, ma ona zatem charakter subiektywny;
  • Alfabetyczny wykaz kategorii, czyli lista haseł, które zostały uporządkowane alfabetycznie; podobnie jak w wypadku wykazu hierarchicznego, wyszukiwanie oparte jest tu o kategorie, którym przyporządkowaliśmy wszystkie akty prawne; jednak lista ta zawiera więcej haseł (niż wykaz kategorii) i nie wymaga wiedzy o systematyce działów prawa;
  • Poszukiwanie wg publikatora, inaczej - według aktu promulgacyjnego; ustawy i rozporządzenia publikowane są w Dzienniku Ustaw; jeśli znane są dane Dz.U. (rocznik, numer i pozycja), w którym ukazał się akt prawny lub jego ostatni tekst jednolity, jest to najprostsza i najszybsza droga, aby akt ten odnaleźć;
  • Wyszukiwarka w tytule aktu jest skuteczna, gdy znana jest przynajmniej część tytułu szukanego aktu; ponieważ system nie uwzględnia różnych form gramatycznych, najwięcej rezultatów można uzyskać podając rdzeń szukanego wyrazu;
  • Wyszukiwarka pełnotekstowa jest w zasadzie najmniej efektywnym sposobem wyszukiwania aktów prawnych; jednak jest ona godna uwagi szczególnie w wypadku, gdy chodzi o charakterystyczne sformułowania; również tutaj system nie bierze względu na różne formy szukanych słów, należy to więc uwzględnić podając szukane hasła; uwaga: nasze zasoby są już stosunkowo obszerne, stąd też wyszukiwanie może potrwać nawet dłuższą chwilę

polecamy

nowe openlaw.pl!

Zapraszamy do udziału w nowym przedsięwzięciu openlaw.pl - portalu, jakiego jeszcze nie było. Szczegóły funkcjonowania tego jedynego w swoim rodzaju portalu o prawie i dla prawników zamieszczone są tutaj: openlaw.pl - zasady funkcjonowania.

ostatnio wprowadzone do serwisu
17 września 2013:
Cały czas trwają prace nad uaktualnieniem serwisu. Od maja br. wprowadzone zostały 34 ustawy (oraz wynikające z nich zmiany). Są to m.in.:
- Ust. budżetowa na rok 2013;
- Ust. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych;
- Ust. o środkach ochrony roślin;
- Ust. o zm. ust. - Kodeks pracy oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
- Ust. o zm. ust. o podatku rolnym;
- Ust. o zm. ust. o pracownikach samorządowych oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o organizacji rynku rybnego;
- Ust. o zm. ust. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo -kredytowych oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o ratyf. Protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony, sporz. w Brukseli dn. 13.06.2012 r.;

17 maja 2013:
Nasza baza danych jest nieustająco wzbogacana o kolejne akty prawne. Niedawno dołączyły do niej kolejne, w tym także:
- Ust. o nasiennictwie;
- Prawo pocztowe;
- Ust. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność;
- Ust. o odpadach;
- Rozp.1370/2007 dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego ;
- Rozp. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) ;

11 lutego 2013:
Dodano kolejne akty prawne, m.in.:
- Ust. o zm. ust. - Prawo lotnicze oraz niekt. in. ust.;

8 lutego 2013:
Szanowni Państwo,
prace nad aktualizacją systemu trwają nieustająco.
Pojawiły się m.in. poniżej wymienione nowe akty prawne oraz wiele aktualizacji.
- Prawo geologiczne i górnicze;
- Ust. o systemie informacji oświatowej;
- Ust. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce;

8 grudnia 2012:
Wprowadzono kolejne ustawy, m.in.:
- Ust. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię;
- Ust. o zm. ust. o radiofonii i telewizji;

30 listopada 2012:
Od czasu ostatniej informacji wprowadzone zostały m.in. następujące akty prawne (podajemy tylko niektóre):
- Ust. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich;
- Ust. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych;

więcej


co oferuje nasz serwis?
polskieustawy.com to serwis informacyjny, który pozwala na szybkie i wygodne wyszukiwanie obowiązujących tekstów prawnych; system oparty jest o teksty jednolite, które są aktualizowane przez wykwalifikowany personel; nie oferujemy tekstów samych Dzienników Ustaw, ponieważ oferują one najczęściej bezwartościowe informacje - nie uwzględniają one późniejszych zmian publikowanego aktu; tylko aktualny tekst aktu prawnego, uwzględniający wszystkie zmiany w pełni obrazuje obowiązujący stan prawny; właśnie takiej informacji dostarcza Państwu nasz serwis;

serwis nie zawiera jeszcze wszystkich obowiązujących aktów prawnych, ponieważ powstał on stosunkowo niedawno a nasze banki danych są dopiero tworzone (przy pomocy bardzo skromnego zaplecza personalnego i finansowego); w chwili obecnej oferujemy przede wszystkim teksty aktualnych ustaw, tzn. takich, które weszły w życie lub były aktualizowane od 2001 roku; ponadto bank danych zawiera szereg rozporządzeń, które umieściliśmy na życzenie partnerów czy też według naszego uznania; zbiór rozporządzeń nie jest tak szeroki, jak zbiór ustaw, jest jednak tak samo aktualizowany i stopniowo uzupełniany;

co najważniejsze - nasz system jest w prezentowanej tu postaci bezpłatny; usługa bezpłatna nie obejmuje jedynie pomocy w obsłudze czy gwarantowanej dostępności i aktualności danych, choć dokładamy wszelkich starań, aby nasz serwis również w tej formie miał najwyższą jakość;

osoby i organizacje zainteresowane komercyjną wersją naszej usługi i jej nieograniczonymi możliwościami dostosowania do indywidualnych potrzeb zapraszamy do zapoznania się z ofertą openlaw.pl;